Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:

- Jutro up??ywa termin sk??adania ofert na budow? Andersena (fragment) [19]

- Jest wykonawca Gajowej i Kruczej. Za kilka dni ruszaj? roboty. [18]

- Og??oszono przetarg na budow? Nowoprojektowanej (Szpitalna - SUW) [17]

- S?siedzka wizyta w Skrzacie [16]

- Og??oszono przetarg na rozbudow? Szko??y Podstawowej nr 1 [15]

- Informacja Burmistrza za okres od 8 kwietnia do 4 maja 2016 r [15]

- Transmisja on-line [12]


[ wszystkie newsy ]

Zaproszenie na otwarcie basenu w Z?bkach ;)

u?? teraz zapraszam Pa??stwa na otwarcie miejskiej p??ywalni w Z?bkach. Otwarcie nast?pi za nieco ponad rok, ale czemu by Was nie zaprosi? ju?? teraz. Mo??e r??wnie?? zagramy w squash'a lub kr?gle?

Dzi?ki wsp????finansowaniu tej inwestycji ze ??rodk??w unijnych, wybudujemy basen wraz z salami do squash, kr?gielni?, odnow? biologiczn?, cz???ci? rekraacyjn?, parkingiem podziemnym czy zapleczem gastronomicznym.
Zgodnie z harmonogramem inwestycja rozpocznie si? wiosn? i potrwa nieco ponad rok.

Ca??y obiekt b?dzie zlokalizowany na terenie MOSIR, od strony ulicy Ks. Skorupki.

Robert Perkowski.

2010-11-17 23:13:58


...
stat4u