Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:

- Jutro up??ywa termin sk??adania ofert na budow? Andersena (fragment) [27]

- Jest wykonawca Gajowej i Kruczej. Za kilka dni ruszaj? roboty. [25]

- Og??oszono przetarg na budow? Nowoprojektowanej (Szpitalna - SUW) [22]

- S?siedzka wizyta w Skrzacie [22]

- Og??oszono przetarg na rozbudow? Szko??y Podstawowej nr 1 [18]

- Informacja Burmistrza za okres od 8 kwietnia do 4 maja 2016 r [16]

- Transmisja on-line [15]


[ wszystkie newsy ]

Rozk??ad jazdy darmobusa (Zabki-1)

Jak ju?? pisano w wielu gazetach, od pierwszego wrze??nia rusza darmowa linia autobusowa dla mieszka??c??w Z?bek. Prawdopodobnie na pocz?tku pojawi? si? pewne niedoci?gni?cia, kt??re mam nadziej? szybko poprawimy. Poni??ej zamie??ci??em link do rozk??adu jazdy:

Rozk??ad jazdy do 31.12.2011


Rozk??ad - Zabki-1 od 07.01.2012

2011-08-27 21:51:13


...
stat4u