Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:

- Jest wykonawca Gajowej i Kruczej. Za kilka dni ruszaj? roboty. [34]

- Og??oszono przetarg na rozbudow? Szko??y Podstawowej nr 1 [32]

- Jutro up??ywa termin sk??adania ofert na budow? Andersena (fragment) [31]

- S?siedzka wizyta w Skrzacie [29]

- Og??oszono przetarg na budow? Nowoprojektowanej (Szpitalna - SUW) [28]

- Informacja Burmistrza za okres od 8 kwietnia do 4 maja 2016 r [27]

- Transmisja on-line [19]


[ wszystkie newsy ]

Ju?? za niespe??na trzy tygodnie ja i Kasia bierzemy ??lub


„S? dwa serca.
Ich ci?g??e, nieustanne bicie
zdaje si? w dw??ch jestestwach jedno tworzy? ??ycie.
?a??cuch, kt??ry nas wi???e, los nie skruszy zmian?
b?d? bi? zawsze razem albo bi? przestan?”.


W??a??nie taki cytat L. Byrona dekorowa?? Nasze ??lubne zaproszenia. Trzy lata wsp??lnej znajomo??ci, prawie p????tora roku przygotowa?? do ??lubu a "fina??" juz 26 lipca 2008 roku.

Kochamy si?, jest nam ze sob? dorze, i mam nadziej?, ??e tak b?dzie zawsze. Prosz? Was, by??cie w??a??nie tego nam ??yczyli.

Robert & Kasia
www.robertikasia.pl

2008-07-06 19:03:36


...
stat4u