Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:


[ wszystkie newsy ]


Elektroniczny dziennik w naszych szkołach - rodzice z pełną i bieżącą kontrolą

Niedawno wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania w oświacie firmy Vulcan. System pozwala na lepsze i bardziej efektywne zarządzanie przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. System funkcjonuje dopiero od kilku miesięcy więc pełne korzyści z jego zastosowania będą dostępne dopiero po pełnym roku. Elementem tego systemu jest pakiet Dziennik Elektroniczny. Ten elektroniczny komponent został już wdrożony w Gimnazjum Nr 1 - podziękowania dla Pana Dyrektora Karola Małolepszego za wysiłek i zaangażowanie. Pan Dyrektor, posiadając doświadczenie będzie mógł teraz pomóc przy wdrożeniu tej funkcji programu w pozostałych szkołach.

System pozwala na zastąpienie dotychczasowych dzienników nowoczesnym systemem umożliwiającym leprze śledzenie obecności i postępów w nauce. Przede wszystkim umożliwia on ciągły dostęp do aktualnych informacji dla rodziców. Naszym celem jest uruchomienie pakietu we wszystkich pozostałych szkołach gminnych. Będziemy najnowocześniejszą gminą, stosującą takie rozwiązania.

Według producentów największą przewagą dziennika elektronicznego nad tradycyjnym jest możliwość przekształcenia wprowadzonych zapisów w informacje, które trudno uzyskać, analizując strony dziennika papierowego. Dotyczy to zwłaszcza sposobu informowania rodziców o szkolnych postępach i zachowaniu ich dzieci. Bez dodatkowej pracy i zbędnego wysiłku ze strony wychowawcy mogą oni otrzymywać te informacje w dowolnym momencie za pośrednictwem wydruku, poczty elektronicznej lub witryny internetowej.

Miasto posiada przygotowany już wniosek unijny na dofinansowanie wdrożenia tego systemu. Oprócz szkoleń, być może uda się zakupić również komputery do każdej klasy w naszych szkołach.

Link do strony logowania w GP1 (kliknąć napis po lewej stronie: Dzienniczek ucznia): http://www.zabkig1.pl/content/section/8/51/

Link do informacji producenta o tym komponencie: VULCAN Elektroniczny Dzeinnik


Pozdrawiam,

Robert Perkowski.

2009-03-29 00:15:40


...
stat4u